BSF – Generalforsamling
 
BSF holder generalforsamling i Hærvejshallens Cafeteria
onsdag den 31. januar 2018 kl. 19.00
 
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3- Beretning fra udvalgene
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og suppleanter ifølge vedtægterne
7. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
8. Eventuelt
 
På valg er: Jan Madsen, Gitte Andersen og Jonathan Hoff
Forslag sendes til formanden på mail: formand@baekke.dk. Forslag skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

U15 pige
Klik på billedet for at se flere billeder fra sportsfesten

 

BSF er medlem af: 

Giv din mening til kende

Gå ind i BSF Bruger Forum og fortæl os lidt om dine gode ideer. Hvad er det BSF skal have for nogle aktiviteter i fremtiden.
Det er også her du kan komme af med både Ros og Ris.
Copyright © Bække Sportsforening af 1894 | 6622 Bække | CVR.: 29518912